Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

ČESKO BĚŽÍ MODŘE doběhlo

Ale my běžíme dál

Ale my běžíme dál

Poslední dubnovou neděli jsme se rozloučili pro letošní rok s charitativní akcí Česko Běží Modře, která představovala nové pojetí osvětové činnosti u příležitosti Světového dne povědomí o autismu v České republice. Odstartovali jsme za silného větru 2.4. v Praze na Letné v modré barvě, symbolizující komunikaci, jednu ze zásadních bariér vzájemného porozumění lidí na spektru autismu s okolím. Finiš se pak konal ve Zlíně na náměstí Míru 28. 4., v neděli zalité sluncem a úsměvy na tvářích běžců.

Dvakrát jsme běželi a dvakrát jsme i křtili dvě skvělé knihy, které díky ATYP MAGAZINU, neziskové organizaci Za sklem o. s. a Magistrátu hlavního města Prahy mohly být vydány v českém jazyce. V Praze na Letné proběhl křest českého vydání knihy britského pedagoga na spektru autismu Pete Wharmbyho ATYPICKÝ na téma „Jak svět není stvořen pro autistické lidi a co bychom s tím mohli my všichni dělat.“ Ve Zlíně se křest týkal česko-ukrajinského vydání knihy dvanáctiletého ukrajinského autora na spektru autismu Makse Brovčenka - Planeta «A», doplněné nádhernými Maksovy obrazy. Přezdívá se mu „ukrajinský Picasso“. „Naším cílem je, aby se tato hezká a inspirující kniha dostala nejen k veřejnosti, ale také do škol, kde je množství ukrajinských dětí, a pomohla jim učit se češtině četbou tvorby jejich vrstevníka a krajana.

Současně se tak nenásilnou formou dostane do škol osvěta o lidech s autismem. Na knize pracovali zejména lidé na spektru autismu,“ uvádí vydavatelka a šéfredaktorka ATYP magazínu, Dagmar Edith Holá. Na obou charitativních akcích nechyběl ani doprovodný hudební program, řada kulturních vystoupení a zájmových aktivit pro děti. „Všem běžcům a partnerům velmi děkuji za účast a pomoc. Mám nesmírnou radost z toho, kolik dobrých a empatických lidí je v naší malé zemi. Jsem opravdu pyšná“, sděluje předsedkyně organizace Za sklem o. s., Marta Pečeňová. První ročník ČESKO BĚŽÍ MODŘE dopadl fantasticky. Zúčastnilo se celkem 1324 běžců, z toho 314 virtuálně. A vybrala se částka necelého půl milionu korun, která bude použita na pomoc lidem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám prostřednictvím organizace Za sklem o. s. „Ale nekončíme, charitativní akce pokračuje až dokonce roku!

Sice už ne v modrých dubnových barvách, ale vícebarevně pod názvem FENIX RUN, který je součástí každého běhu Night Run a Avon běh, Mizuno Neon Run, Škoda fit půlmaraton, Zombie Night Run a Christmas Run. Kdo nemůže na místo, může se přihlásit virtuálně a podpořit tak dobou věc. Pomáháme zde nejen lidem na spektru autismu ale také podporujeme domácí péči pro seniory, dáváme druhou šanci lidem, kteří neměli zrovna šťastnou minulost, pomáháme dětem po úrazech, onkologický nemocným, handicapovaným, odloženým dětem a také podporujeme klinickou studii pro vývoj léku pro děti s vrozenou genetickou vadou“

Přesné Za sklem o. s. Sídlo organizace House 64 Sedmdesátá 7055 Zlín, 760 01 POMÁHÁME LIDEM NA SPEKTRU AUTISMU A JEJICH RODINÁM E-mail: info@zasklem.com, Tel: +420 737 729 282, DS: xcmcsai, www.zasklem.com Bankovní účet: 5784191329/0800 IČO: 22901531 informace o FENIX RUN jsou na https://night-run.cz/fenixrun.html, sděluje Halina Trsková, iniciátorka běhů ČESKO BĚŽÍ MODŘE a FENIX RUN. Záštitu nad akcí převzal v Praze Magistrát hlavního města Prahy, ve Zlíně Zlínský kraj a Magistrát města Zlín. Akci podporují Anička Slováčková, Josef Vágner, David Uličník a mnoho dalších významných osobností.

Hlavní mediální partner: ČESKÁ TELEVIZE, ČESKÝ ROZHLAS.

Posláním nestátní neziskové organizace Za sklem o. s. je poskytovat individualizovanou podporu a pomoc dětem i dospělým lidem s poruchou autistického spektra (PAS) na základě jejich potřeb. Cílem organizace je zajistit seberealizaci lidí na spektru autismu a zvládání nároků běžného života prostřednictvím podpory jejich rozvoje v oblastech komunikace, sociálních dovedností, kompetencí v rámci běžných denních činností, vzdělávání, uplatnění na běžném nebo chráněním trhu práce a dalších. Organizace Za sklem o. s. vznikla v roce 2011 transformací občanské iniciativy PAS klub s pětiletou historií. V současnosti poskytuje čtyři registrované sociální služby, a to Odborné sociální poradenství, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitaci a Centra denních služeb.

Pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci v celé řadě regionů. Většinu služeb poskytuje bez úhrady. Více informací na www.zasklem.com S některou z poruch autistického spektra žije každé 36. narozené dítě, kolem 2,7 % lidí Země, na 270 000 obyvatel České republiky.

Kontakt pro média: Halina Trsková, e-mail: trskova@zasklem.com, tel.: +420 608 627 346

Sdílet