Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pravidla Česko Běží Modře

Obecná pravidla závodu

 • Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci, což znamená, že
  a) vyplnili přihlášku online a uhradili startovné v termínu pro online platbu nebo
  b) vyplnili přihlášku na místě a uhradili na místě i startovné dle propozic daného závodu.

  Možnosti a) a b) nelze kombinovat.

 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným Souhlasem odpovědného zástupce a po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození. Ne podle měsíců.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.“ Nestalo se však ani za Covidu.
 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit bez nároku na náhradu.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
 • Každý závodník souhlasí, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) zpracoval Správce (výše zmíněný organizátor) účastníkovy fotografie, videa, zvukové záznamy, sportovní výsledky za účelem – marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram apod.), prezentace ve výroční zprávě (Zprávě o činnosti) a dalších informačních materiálech. Dále souhlasí, aby Správce zpracoval i telefonní číslo a e-mail. Více: Zásady ochrany osobních údajů

Registrace

 • K platné registraci za účast musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím ONLINE formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v centru zázemí akce.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Online registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď bankovním převodem nebo kartou, a to do správně stanoveném času v propozicích daného závodu.
 • Registrace závodníka na místě je platná až po jejím zaplacení v hotovosti nebo kartou v plné výši, a to do data a času stanoveným v propozicích závodu.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10 - ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován. Stav své registrace si vždy můžete ověřit při přihlášení na svůj profil.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu je limitován na 1500 startujících na trať 5 km a 1500 startujících na 2 km trať.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změna na závodníka či přepis na jinou trať v den konání akce - je možná pouze za 100 Kč poplatek ve stanu NOVÉ REGISTRACE. (Závodník s plnou mocí (stažení ZDE) nebo s číslem ID ze systému) od běžce, za kterého chce běžet, vyzvednete jeho startovní balíček ve stánku předem uhrazených registrací. Vypíše přihlášku a s tou se dostaví na NOVÉ REGISTRACE, kde je proveden přepis a změna tratě za poplatek a popřípadě doplatek startovného dle výše výběru).
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.


Startovní balíček obsahuje:

 • startovní číslo
 • měřící čip na botu do tkaniček – jednorázový
 • originální medaili pro každého v cíli pro každého účastníka, všechny kategorie všech závodů.
 • pamětní dárek dle typu tratě
 • organizace závodu v centru města
 • startovní tašku
 • občerstvení 
 • úschovnu zavazadel a převlékárnu – pouze malé batůžky o velikosti 40 cm x 40 cm x 40 cm
 • SMS s osobním výsledkem v cíli
 • slevy u našich partnerů
 • zdravotnickou službu
 • diplom ke stažení s online výsledky
 • doprovodný program
 • EXPO městečko před startem

Pravidla obecná při závodě

 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
 • Startovní čip musí být upevněn do tkaniček bot předepsaným způsobem Video instalace čipu
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci v areálu, ani za případné tvoření front.
 • Občerstvení pro závodníky je poskytnuto v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Běh se psy je u nás vítán, a to za podmínek: pes musí mít náhubek, krátké vodítko a je umístěn vždy na konci celého koridoru. Majitel nese veškerou zodpovědnost za svého psa a pořadatel nenese žádnou odpovědnost.

Ceny a výsledky

 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
 • Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu.
 • Ceny jsou zveřejněny na internetových stránkách pořadatele a nejsou právně vymahatelné.
 • Nevyzvednuté ocenění propadá.
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50 závodníků do cíle.
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24. hodiny po ukončení závodu na webových stránkách.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.
 • Každý závodník dostane 2 časy. Jeden je GUN TIME, čas počítán od výstřelu po dobu, než protnete cílovou bránu. Druhý čas je REAL TIME, čas počítán od proběhnutí startovní brány po dobu, než protnete cílovou bránu. Výsledky jsou počítány z GUN TIME.

Věkové kategorie dle roku narození

Fénixaček

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
DM6 děti - kluci do 6 let 2018- 2024
DZ6 děti - děvčata do 6 let 2018 - 2024
DM8 žáci 1, 7 až 8 let 2016 - 2017
DZ8 žákyně 1, 7 až 8 let 2016 - 2017
DM10 žáci 2, 9 až 10 let 2014 - 2015
DZ10 žákyně 2, 9 až 10 let 2014 - 2015
DM12

mladší žáci, 11 až 12 let

2012 - 2013
DZ12

mladší žákyně, 11 až 12 let

2012 - 2013
DM14

starší žáci, 13 až 14 let

2010 - 2011
DZ14

starší žákyně, 13 až 14 let

2010 - 2011

 

Česko běží modře na 2 km

Muži

Ženy

 

Česko běží modře na 5 km

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
M12 muži, 12 až 23 let 2012 - 2001
M30 muži, 24 až 39 let 2000 - 1985
M40 muži, 40 až 49 let 1984 - 1975
M50 muži, 50 a více let 1974 a starší
Z12 ženy, 10 až 19 let 2012 - 2001
Z30 ženy, 20 až 39 let 2005 - 1985
Z40 ženy, 40 až 49 let 1984 - 1975
Z50 ženy, 50 a více let 1974 a starší
Sdílet