Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Česko běží pro podporu porozumění autismu

Poběž s námi!

Poběž s námi!

Česko poběží modře!

Poběžíš s námi na Světový den zvýšení povědomí o autismu?

Startovné bude použito na pomoc lidem na spektru autismu prostřednictvím organizace Za sklem o. s.

Všichni poběžíme v modré barvě!

Brzy spustíme registrace! 

------------------------------------------------------- 

Za sklem o. s.

Nestátní nezisková organizace Za sklem o. s. byla založena ve Zlíně, 22. února 2011. Jejímu vzniku předcházela neformální iniciativa PAS Klub (2006- 2011), jejíž jádro tvořily především maminky dětí na spektru autismu, které chtěly zlepšit úroveň péče o své děti a to především v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Rostoucí počet členů a postupné rozšiřování činnosti vedly k rozhodnutí o transformaci občanské iniciativy PAS Klub v občanské sdružení Za sklem o. s.

Zpočátku byly aktivity sdružení zcela závislé na nadšení, časových možnostech a dobrovolnické činnosti jeho členů.  Setkávání rodičů, prarodičů a blízkých lidí na spektru byla zaměřena na vzájemnou podporu  a sdílení zkušeností při řešení různých naléhavých životních situací rodin dětí s autismem, informovanost o autismu a možnostech podpory v různých oblastech života. V roce 2013 přijalo občanské sdružení první zaměstnance,  aby mohlo poskytovat rodinám dětí s autismem systematickou podporu. Zásadní posun ve svém působení zaznamenala organizace v září 2014, kdy se  Za sklem o. s.  stalo poskytovatelem první registrované sociální služby – Odborného sociálního poradenství. Začala tak nová etapa v historii organizace, která si klade za cíl nabízet lidem s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Od roku 2016 je organizace Za sklem o. s. v souladu s platnou legislativou zapsaným spolkem.  

Za sklem o. s. průběžně vyvíjí  advokační, destigmatizační a osvětovou činnost. Podporuje aktivity sebeobhájců na spektru autismu. Spolupracuje s lidsko-právními organizacemi, Kanceláří veřejného ochránce práv a Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením v oblasti naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením  a Úmluvy o právech dítěte v ČR. Spolupracuje s pacientskými organizacemi, je členskou organizací NRZP a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V oblasti osvěty zaměřené na zvýšení povědomí společnosti o PAS spolupracuje s Platformou Naděje pro Autismus. 

Za sklem o. s.zajištuje činnosti spolku, čtyři registrované sociální služby a pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci nejen ve Zlínském a Olomouckém kraji, ale také na jižní Moravě a v regionu  Hlavního města Prahy a středních Čech. 

Sdílet